Nieuws
Bouwplan Leidschendam past niet

Het voornemen om een drietal flats aan het Prins Hendrikplein in Leidschendam te verhogen met een extra etage strookt niet met het geldende bestemmingsplan. Met de verhoging wordt de maximale bouwhoogte die in dat plan staat, overschreden. Ook het voornemen om het groen voor de flats te vervangen door 22 extra parkeerplaatsen, is in strijd met het bestemmingsplan. Dat blijkt uit stukken die bij de vergunningaanvraag voor het ‘optoppen’ van de flats zitten. B&W willen desondanks instemmen met het voornemen. Het strookt volgens hen met het beleid van de gemeente meer betaalbare woningen te realiseren. De verhoging levert 20 extra woningen op. De parkeerplaats wil men ‘groen’ aanleggen (verharding met gras). Voor de nieuwbouw moeten wel aparte vluchtwegen worden gemaakt. Ook dient nog een oplossing gevonden te worden voor de liftinstallaties die nu op de daken staan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter