Nieuws
Ontwikkelaar Vlietland deed nog niets

DLR, de ontwikkelaar die in Vlietland recreatiewoningen wil bouwen, heeft bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) nog geen (concept)aanvraag ingediend voor grondwerken in het gebied. Enkele weken geleden vroeg DLR wel aan de gemeente Leidschendam-Voorburg om vergunning. DLR zou bij de ODH moeten aankloppen om te bepalen of er voor de werken een ontheffing nodig is volgens de Wet natuurbescherming. Uit de aanvraag zou moeten blijken welke effecten er op beschermde soorten kunnen optreden. Dat is afhankelijk van de projectinhoudt en de wijze van uitvoering. DLR dient daartoe gegevens aan de ODH te verstrekken. Ook dat is tot nu toe niet gebeurd, zo is vanuit ODH bericht. DLR liet de gemeente eerder weten dat ODH er nog over zou dubben of men wel een ontheffing (vergunning) voor de werken nodig had.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter