Nieuws
Het ‘verdwenen’ water

Volker Wessels telecom IT, Reggefiber Group (KPN) en de Netwerk exploitatiemaatschappij (KPN) willen van het Hoogheemraadschap Delfland toestemming om glasverzelverbindingen en -buizen aan te leggen in de hele zone van het waterschap rondom de Guido Gezellestraat nummer 120 in Voorburg. De werken zouden tussen medio 2023 en 2024 moeten plaatsvinden. Het gaat om het graven van sleuven, het zagen in asfalt en het doen van twee boringen. Bij dit alles komt men in aanraking met oppervlaktewater en waterkeringen waarvoor het hoogheemraadschap verantwoordelijk is. Opvallend onderdeel aan de aanvraag: in of bij de Guido Gezellestraat is geen water te bekennen. Het hoogheemraadschap zegt wel tekeningen te hebben maar die pas vrij te geven als over de aanvraag is beslist. Bekend is dat onder de parkeerplaats Marcellus Emantslaan/Guido Gezellestraat een groot waterreservoir ligt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter