Nieuws
Vraagtekens rond griffier en commissie Vlietland

De griffier van de gemeenteraad, mw. A.G. Joosten, is daarnaast adviseur en interim manager van Geerts & Partners, een adviesbureau voor overheden, en eigenaar van Joosten bestuur en management. Dat is aan het licht gekomen nu er vraagtekens worden geplaatst bij de wijze waarop zij als voorzitter van de begeleidingscommissie Vlietland optrad.

Mevrouw Joosten werd eind 2022 ‘interim griffier’ voor de duur van een jaar. Dat gebeurde nadat het contract van haar voorganger niet werd verlengd wegens ontevredenheid over zijn functioneren. Of beide nevenfuncties door de griffier zijn gemeld en hoe deze verenigbaar zijn geoordeeld met haar werk voor de gemeente, is onbekend.

Bij de begeleidingscommissie, bestaande uit acht gemeenteraadsleden, bepaalde de griffier als voorzitter feitelijk de gang van zaken. Menig commissielid had daar kritiek op. Zij zou zaken bewust een bepaalde kant op hebben gestuurd, met name over het al dan niet vrijgeven van informatie.

De commissie moest het vragen van onafhankelijk juridisch advies over de bouw van recreatiewoningen in Vlietland begeleiden. Dat project is omstreden. Coalitiepartijen VVD en GBLV zijn voor, de oppositie is tegen. D66 zit daar tussen in.

Mevrouw Joosten stond voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 op de VVD-lijst in Hilversum. In 2015 was zij onderwerp van een politieke discussie in de gemeente Peel en Maas, waar zij toen griffier was. CDA en AndersNU zegden het vertrouwen in haar op omdat zij ‘te politiek’ bezig zou zijn en informatie voor gemeenteraadsleden achter gehouden zou hebben. De overige partijen wilden daar niets van weten. De griffier bleef tot in 2019 op haar post.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter