Nieuws
De Vondst van de Week (34): duiten en oortjes

De munten zelf zijn verdwenen, maar ze leven nog voort in gezegden, zoals in ‘Ook een duit in ‘t zakje doen’ en ‘Hij kijkt alsof hij zijn laatste oortje versnoept heeft’. Bij opgravingen komen die ‘duiten’, ‘oortjes’ en andere oude munten nog wel eens boven de grond, mede dankzij de metaaldetector.

Bij de opgraving door de archeologische werkgroep bij een boerderij aan de Noortheylaan in Leidschendam in 2000/2001 zijn ongeveer 35 oude munten gevonden, waaronder wel dertien koperen duiten uit de 17e en 18e eeuw. De duit was in die periode de kleinste eenheid in het Nederlandse muntstelsel en had een waarde van een achtste stuiver. Bij diezelfde opgraving werden zes koperen oortjes gevonden. Deze waren een kwart stuiver waard waren.

Daarnaast werden drie zilveren stuivers aangetroffen en vier centen. Die laatste werden in 1816 landelijk ingevoerd in het kader van het decimale stelsel. Voordien hadden gewesten en steden in ons land hun eigen munten. De munten die in Leidschendam zijn gevonden, kwamen behalve uit het gewest Holland uit Friesland, Groningen en Ommelanden, Overijssel, Zutphen, Gelderland, de stad Utrecht, West-Friesland, Zeeland, Maastricht en Namen. Een bewijs van de levendige handel in ons land in de 17e een 18e eeuw, waarbij dus ook een boer in Leidschendam betrokken was. ( Tekst: Wim van Horssen, determinatie: Martin van Rijn en foto’s: Joanneke van den Engel-Hees)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter