Nieuws
‘Informeel’ overleg over Vlietland

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer heeft gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een ‘informeel’ overleg over de ontwikkelingen rond Vlietland; met name het plan daar 222 recreatiewoningen te gaan bouwen. Het beraad vindt vandaag plaats.

Vorig jaar legden B&W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage waarin de bouw van de woningen is opgenomen. Daar tegen zijn zo’n 40 zienswijzen ingediend, onder andere door de provincie Zuid-Holland, eigenaar van de grond.

Het bouwplan roept grote maatschappelijke en politieke weerstand op. B&W claimen echter niet meer onder de bouw uit te kunnen vanwege bepalingen in een eerder bestemmingsplan uit 2005 dat door een uitspraak van de Raad van State in 2010 onherroepelijk is geworden.

De gemeenteraad liet zich eerder dit jaar adviseren door mr. T. Lam in een poging de bouwplannen alsnog te kunnen wijzigen. Uit dat advies bleek dat daar juridisch planologische mogelijkheden toe zijn doch dat zulks de gemeente mogelijk een forse schadeclaim, dan wel schadeclaims, van belanghebbenden zal opleveren.

B&W moeten de zienswijzen nog beantwoorden. Daarbij speelt met name het bereiken van overeenstemming met de provincie een grote rol. Daarnaast heeft de gemeenteraad Bremer gevraagd hoe zij het advies-Lam denkt te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwikkelaar DLR wil ondertussen starten met werkzaamheden voor de bouw, zich beroepend op het bestemmingsplan uit 2005. De provincie claimt op diezelfde basis dat zij bepaalde ontwikkelingen niet kan tegenhouden. Gedeputeerde Staten willen daarover in overleg treden met Provinciale Staten.

Daarnaast zijn er problemen rond de stikstofuitstoot naar natuurgebieden door de voorziene bouwactiviteiten, het al dan niet nodig zijn van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, bomenkap en de aanleg van enorme grondwallen die dienst moeten doen als geluidbescherming vanwege verkeer op de RijnlandRoute (A4-A44) en A4 zelf.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter