Nieuws
Burgemeester start integriteitsonderzoek

Alle gemeenteraadsleden hebben een brief van burgemeester Martijn Vroom ontvangen waarin een zogenoemd integriteitsonderzoek wordt aangekondigd; een onderzoek naar de mate waarin zij eerlijk en oprecht zijn.

Aanleiding vormt een op 11 juli door de gemeenteraad aangenomen motie van Frank Wilschut (ChristenUnie). Daarin werd de burgemeester verzocht om ‘als bevorderaar van de bestuurlijke integriteit van de gemeente te onderzoeken of er is gelekt uit de begeleidingscommissie Vlietland-Noord en zo nodig aan de uitkomst van het onderzoek consequenties te verbinden’. De motie werd unaniem aangenomen. Geen der partijen wilde door een tegenstem de verdenking op zich laden dat er door hen was gelekt.

Naar verluidt strekt het onderzoek zich uit tot al degenen die toegang hadden tot stukken die binnen de begeleidingscommissie aan de orde kwamen. Daarmee zouden ook ambtenaren en B&W zelf betroffen zijn, alsmede externe partijen die door de commissie werden ingeschakeld.

In artikel 170 van de Gemeentewet staat dat de burgemeester de integriteit van de gemeente bevordert. Het aangekondigde onderzoek zal vrijwel zeker door een extern bureau worden uitgevoerd. Er bestaan modelgedragscodes integriteit voor politieke ambtsdragers en voor volksvertegenwoordigers, onder andere bij gemeenten.

Deze codes moet de integriteit van de politieke ambtsdragers helpen waarborgen. Het niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Er is sprake van zelfbinding. Een gedragscode doet vooral een moreel appel op volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Op basis van de informatie die via het integriteitsonderzoek is verzameld kan wel aangifte worden gedaan tegen personen wegens het vrijgeven van informatie waarvan zij konden weten dat die geheim moest blijven.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter