Nieuws
Herinrichting kruising Leidschendam

De kruising Heuvelweg-Ijsvogellaan-Lavendel in Leidschendam wordt opnieuw ingericht. Het betreft de vekeersstroom richting N14. B&W hebben besloten ter plekke twee doorgaande rijstroken aan te brengen en één gecombineerde voor rechtdoor/rechtsaf. De linksaf strook richting Lavendel vervalt.

B&W laten als motivering weten: ‘De aanleiding voor deze aanpassing is de verkeersonveilige situatie die zich regelmatig voordoet voor fietsers en voetgangers, die komend vanuit de richting van het politiebureau de Heuvelweg willen oversteken richting Lavendel of in tegenovergestelde richting willen oversteken naar de Ijsvogellaan’.

‘Weggebruikers die op de Heuvelweg voor linksaf staan opgesteld, besluiten in sommige gevallen om op het laatste moment toch rechtdoor te rijden. Hierbij kruisen zij de overstekende fietsers en voetgangers (die tegelijkertijd met het linksaf slaande verkeer groen krijgen). Hiervoor heeft de gemeente al in de zomer van 2022 een tijdelijke maatregel (barrière aangevuld met snelheidsbeperking van 30km/u) geplaatst. Door het aanpassen van de linksaf strook naar een doorgaande rijstrook, wordt het veiligheidsconflict structureel weggenomen. Bovendien wordt de wegindeling met deze aanpassing logischer richting het kruispunt van de Heuvelweg met de N14. En dat zorgt voor een duidelijker en overzichtelijker wegbeeld voor de weggebruiker’.

‘Bijkomend voordeel van deze aanpassing is een te verwachten verbetering van de doorstroming op de Heuvelweg komend vanuit de richting van Weigelia richting de N14. Omdat de bottleneck op het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel aan de kant van het politiebureau uit de verkeersstroom wordt gehaald, ontstaat er een logischer doorgang naar de wegvakken linksaf richting A4 op het kruispunt Heuvelweg – N14’.

‘De herschikking van de rijstrookindeling betekent dat verkeer, komend uit de richting Weigelia, niet langer linksaf richting Lavendel/Via Verdi kan rijden. Vanwege verkeersveiligheids-redenen is het niet mogelijk om een gecombineerde rijstrook voor linksaf en rechtdoor richting Lavendel/Via Verdi te realiseren’.

‘Bewoners van Via Verdi hebben voldoende andere opties om via het hoofdwegennet hun straat te kunnen bereiken, en bezoekers (van de Mall, het hotel en het politiebureau) die bij P1 willen parkeren kunnen dit parkeerterrein bereiken via de ingang Weigelia-P2. De gemeente is daarom van mening dat het voordeel van de verbeterde veiligheid voor fietsers en voetgangers die de Heuvelweg willen oversteken zwaarder weegt dan het nadeel van het niet meer linksaf kunnen slaan richting Lavendel’. (foto gemeente)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter