Nieuws
Rabo ClubSupport: Steun lokale jeugdclubs

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Met de stijgende energielasten, zijn onze lokale clubs extra op zoek naar financiële en duurzame bronnen. Rabo Clubsupport steunt lokale clubs, maar wel op basis van stemmen. Scouting Hubertus-Brandaan en voetbalvereniging SEV doen mee met Rabo Clubsupport en hebben uw stem nodig, want iedere stem is geld waard.

Dat is goed voor de clubs en geweldig voor de buurt. De genoemde drie verenigingen spelen een actieve rol voor de lokale maatschappij, zo beoordeelt ook de Rabobank. Daarom geven zij graag financiële steun. Klanten en leden vanaf 12 jaar bepalen welke verenigingen een bijdrage krijgen. Iedere stem is dus geld waard. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij. De leden van de bank hebben inspraak op de verdeling van dat deel.

De lokale verenigingen organiseren graag leuke en sportieve activiteiten voor de jeugd. Ze maken plezier met elkaar, zijn in beweging en maken vrienden voor het leven. Kortom, een vereniging is een belangrijke schakel in het leven van veel kinderen en mensen. Vaak is van subsidie geen sprake, dus zoeken verenigingen andere mogelijkheden om leden een leuke, sportieve vrijetijdsbesteding te blijven bieden.

Scouting Hubertus-Brandaan uit Voorburg spaart voor een bijdrage aan de zonnepanelen, omdat zij graag duurzaam de toekomst in gaan. SEV wil Open Dagen organiseren voor de jongste jeugd (6 -12 jaar) om de jeugd in contact te laten komen met de voetbalsport. Bewegen is goed voor de fysieke ontwikkeling van ieder kind. Sporten of Scouting in teamverband bevordert de sociale ontwikkeling van de jeugd. Breng uw stemmen uit op deze verenigingen, zodat kinderen lekker bezig kunnen blijven in de gezonde buitenlucht.

Stemmen kan in de periode tussen maandag 4 en dinsdag 26 september. Leden van de bank kunnen via de website of de app van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen, waarbij u maximaal twee stemmen per club kunt uitbrengen. Op de websites van de verenigingen staat meer informatie:www.hubertus-brandaan.nl en www.sev.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter