Nieuws
Leegloop bij gemeente

De gemeente heeft deze week geadverteerd met zeven ambtelijke vacatures, en niet voor de minste posities. Zo zoekt het Raadhuis een strateeg regionale samenwerking, een planeconoom, een medewerker beleidsuitvoering, een facilitair medewerker, een gedragswetenschapper/jeugdconsulent, een teammanager ruimtelijke ontwikkeling en een vakspecialist verkeer. De hoeveelheid lege plekken roept de vraag op of er sprake is van een leegloop bij de gemeente. B&W klagen al jaren dat er een personeelstekort is en dat de ambtenaren die er zijn het werk niet meer aan kunnen. Intern zijn daardoor prioriteiten gesteld. Sommige beleidsdossiers blijven gewoon langere tijd liggen. Om iets aan het probleem te doen is al eens drie miljoen euro extra uitgetrokken voor het personeel. In de begroting 2024 staan opnieuw miljoenen extra voor dit probleem. Veel lijkt het extra geld echter niet te helpen. Gezien het aantal vacatures gaat de uitstroom kennelijk verder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter