Nieuws
Vlietland: nieuw besluit gemeenteraad nodig

De gemeenteraad moet een besluit nemen over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op stukken van de huisadvocaat van de gemeente en mr. T. Lam inzake de mogelijke bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat zal op zijn vroegst in de gemeenteraadsvergadering van 26 september kunnen.

Dat hebben de griffier van de gemeenteraad, mw. A. Joosten, en de huisadvocaat, La Gro Geelkerken, laten weten naar aanleiding van verzoeken tot openbaar making van die stukken op grond van de Wet open overheid (WOO).

Pas nadat de gemeenteraad een besluit genomen heeft kunnen bezwaarschriften op eerdere WOO-verzoeken in dezelfde zaak, worden afgehandeld, zo hebben beide partijen te kennen gegeven.

Op 11 juli besloot de gemeenteraad een advies van mr. T. Lam geheim te verklaren. Dat ging over de mogelijkheden de bouw van de woningen alsnog te wijzigen en/of tegen te houden. Dit in het kader van de behandeling van een ontwerp bestemmingsplan waardoor de bouw gelegaliseerd zou worden.

De huisadvocaat gaf eerder een advies aan B&W naar aanleiding van een ambtelijke notitie waarin werd geconcludeerd dat de bouw niet meer tegen te houden viel. Dat advies is door B&W geheim verklaard. De gemeenteraad heeft over dat stuk tot nu toe geen besluit genomen. (illustratieve foto)

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter