Nieuws
Burgemeester zat er naast

Burgemeester Martijn Vroom heeft de gemeenteraad niet juist geïnformeerd daar waar het gaat om het gemeentelijk beleid inzake het openbaar maken van stukken. In antwoorden op vragen van D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema stelde Vroom dat stukken die op basis van de Wet open overheid (WOO) vrijgegeven worden, via de site van de gemeente voor eenieder leesbaar zijn. Stukken die B&W in hun wekelijkse vergadering behandelen, waren ook openbaar, aldus Vroom. Beiden klopt zo niet.

‘Het klopt dat de documenten behorende bij een Woo-verzoek op dit moment nog opgevraagd moeten worden via een formulier. Dit heeft te maken met het feit dat alle informatie op de website toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking. Dit is een wettelijke verplichting. De gemeente werkt aan een technische oplossing om de documenten online openbaar te kunnen maken. Niet alleen voor deze documenten, maar voor alle documenten waar de Woo verplichting tot actieve openbaarmaking straks voor geldt. Naar verwachting is dit systeem in 2024 gereed’, aldus een woordvoerster van B&W. Wat betreft de stukken van B&W zelf: die zijn alleen in te zien via een speciale link https://www.lv.nl/openbare-stukken-van-college(foto Allnamics)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter