Nieuws
Alle doorgaande wegen verstopt

Een ongeluk, woensdagmorgen, in de Sytwendetunnel (N14) heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de gemeente is daar waar het gaat om bereikbaarheid. Door het ongeval werd één tunnelbuis afgesloten; korte tijd later ook de tweede. Met als gevolg een enorme verkeerschaos in Leidschendam-Voorburg. Doorgaande wegen als de Heuvelweg, de Prins Bernhardlaan en de Parkweg stonden binnen de kortste keren vol auto’s, met als gevolg sluipverkeer door de woonstraten. Omdat menig automobilist het nodig vond om kruisingen te blokkeren, was de chaos helemaal compleet. Naar verluidt droegen ook storingen bij verkeerssystemen van Rijkswaterstaat (N14), de regen (dus meer autoverkeer) en problemen met verkeerslichten in het Damcentrum Leidschendam het nodige tot de verkeersinfarct bij. Opvallend genoeg is er kennelijk niemand bij de verantwoordelijke instantie die op de idee komt de politie, handhavers en/of verkeersregelaars in te zetten om de boel te regelen. En ook al was er wel aan gedacht, betrokkenen waren in geen velden of wegen te bekennen. Zal toch niks met die aanhoudende regen te maken hebben gehad? Hoe dan ook, vragen hierover heeft het Raadhuis nog niet beantwoord. Voor de goede orde Leidschendam-Voorburg kent als doorgaande wegen alleen de Princes Mariannelaan (Rijswijk)-Parkweg, Parkweg-Oude Trambaan-N447 (Voorschoten), Prins Bernhardlaan-Noordsingel-N447 (Voorschoten), Mgr. van Steelaan-Heuvelweg-N447 (Voorschoten), alsmede de N14 en de Utrechtsebaan-A12. De vier lokale Vlietbruggen buiten beschouwing gelaten. De Westvlietweg is Haags, net als de Maanweg. (foto Vlietnieuws)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter