Nieuws
Gedeputeerde weerspreekt ondernemers Westvlietweg

Nieuwe bedrijfsruimte die de gemeente Den Haag wil scheppen op de zogenoemde GAVI-kavel (zuidoost kom van het Prins Clausplein) is niet exclusief gereserveerd voor ondernemingen die op de Binckhorst weg moeten vanwege woningbouw. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning de ondernemers van de Westvlietweg, verenigd in de Bedrijfs belangen vereniging Westvlietweg en de Bedrijfs investeringszone Westvlietweg, laten weten.

De ondernemers hadden gedreigd naar de rechter te stappen nadat zij op grond van een bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Den Haag hadden geconcludeerd dat bedrijven uit de Binckhorst voorrang kregen bij hervestiging op de GAVI-kavel daar waar minstens tien bedrijven van de Westvlietweg ook belangstelling hadden.

Koning: ‘De bestuursovereenkomst is op 21 maart 2023 vastgesteld. De ondertekening heeft ook in maart 2023 plaatsgevonden. De aanleiding van de bestuursovereenkomst is dat de Binckhorst verder gaat transformeren naar een gemengd woonwerk gebied. De gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland willen meer woningen en de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) mogelijk maken op de Binckhorst. Hiervoor is het nodig om een nieuw omgevingsplan voor de Binckhorst op te stellen’.

‘Dit nieuwe omgevingsplan dient te voldoen aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland. In deze Omgevingsverordening is onder andere bepaald dat bedrijven die planologisch een andere bestemming krijgen, planologisch gecompenseerd moeten worden. Dit artikel zorgt ervoor dat er voldoende areaal voor bedrijventerreinen beschikbaar blijft in de regio. Het regelt niet waar welk bedrijf moet komen, dat is aan de markt’.

‘Het feit dat deze ruimte als compensatie wordt gerealiseerd ter attentie van de Binckhorst, betekent niet dat deze kavels ook verplicht gereserveerd worden ten behoeve van de bedrijven van de Binckhorst. Elk willekeurig bedrijf kan zich hier vestigen, mits het past in het bestemmingsplan voor de GAVI-kavel dat nog opgesteld moet worden. Met deze bestuursovereenkomst wordt er dus planologisch ruimte voor bedrijvigheid geborgd, waardoor de verstedelijking verder gevormd kan worden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter