Nieuws
Omgekomen marineofficier herdacht

Donderdag 14 september zal op de begraafplaats aan de Parkweg Voorburg een bordje onthuld worden om de omgekomen Marineofficier Luitenant ter Zee Evert van Voorthuijsen te herdenken.  Vlak voor de Scheveningse kust verdronken op woensdagavond 5 juli 1882 alle 65 opvarenden van de Zr. Ms. Adder.

Dit was de grootste scheepsramp in de geschiedenis van de Koninklijke Marine in vredestijd. Hierbij kwam ook de jonge marineofficier Luitenant ter zee Evert van Voorthuijsen om. De ramp had zo’n impact, dat Koning Willem III persoonlijk een onderzoekscommissie instelde om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Hoewel de werkelijke oorzaak nooit precies is vast komen te staan, kwamen wel diverse problemen aan het licht, die tot de ramp leidden.

Uit onvrede over de gang van zaken rondom de ramp, werd in 1883 door marineofficieren een belangenvereniging opgericht: de huidige Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren. Twee jaar later (1885) werd de voorganger van de huidige Kustwacht ingesteld. 

Bijzonder is dat de onthulling van het bordje op de begraafplaats zal geschieden door de achternicht van Luitenant ter Zee Van Voorthuijsen, mevrouw Teutenberg-van Voorthuijsen en door burgemeester  Martijn Vroom. 

Luitenant ter zee Van Voorthuijsen ligt in hetzelfde graf als zijn vader; de bekende dominee van Voorthuijsen. Dominee van Voorthuijsen had als predikant in Voorburg bijzonder goede betrekkingen met Prinses Marianne en was zeer gezien. 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter