Nieuws
Woningeigenaren gedwongen van het gas af

Woningeigenaren kunnen in de toekomst gedwongen van het gas afgehaald worden. Gemeenten krijgen op basis van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie de bevoegdheid wijken aan de wijzen die binnen een redelijke termijn van het gas afgaan met de beschikbaarheid van een duurzaam alternatief.

Dat hebben B&W van Den Haag hun gemeenteraad bericht. Het wetsontwerp werd eind juni bij de Tweede Kamer neergelegd. Die moet er deze maand voor het eerst schriftelijk op reageren. De wet zal ook voor Leidschendam-Voorburg gaan gelden. Wanneer die ingaat is nog onduidelijk.

In het wetsontwerp staat letterlijk: ‘De aanwijsbevoegdheid houdt in dat een gemeente binnen haar grondgebied gebieden kan aanwijzen die overgaan op een duurzame energievoorziening ter vervanging van het aardgas. Voor die wijken bepaalt de gemeente in het omgevingsplan dat er op een bepaald moment niet langer meer gebruik mag worden gemaakt van fossiele brandstoffen en dat op dat moment het transport van aardgas (door de netbeheerder) wordt beëindigd. In plaats daarvan komt in die aangewezen wijk een alternatieve energievoorziening met duurzame energie’.

Verhuurders kunnen meegaan met de gemeentelijke plannen of zelf aan hun huurders een alternatief voor gas voorleggen. Als minstens 70 procent van hen ‘ja’ zegt tegen dat aanbod zijn de verhuurders gerechtigd dat bij alle woningen door te voeren.

B&W van Den Haag willen eind 2024 de aanbesteding van warmtenetwerken (alternatief voor gas) gaan gunnen verdeeld over zes concessies. In het programma van eisen en de concessievoorwaarden kunnen eisen staan aangaande te gebruiken warmtebronnen en temperatuur. Voor de aanleg van de netwerken en de aansluitingen is 5 tot 15 jaar uitgetrokken.

Wat de tarieven betreft stellen B&W dat die de kosten moeten dekken plus een ‘redelijke winstmarge’. Subsidies en concurrentie tussen aanbieders kunnen die tarieven doen dalen. Voor een aansluiting kan de aanbieder van warmte een éénmalige bijdrage vragen; die kan per woning anders zijn al naar gelang de situatie. Verder zullen een vastrecht en de energiekosten betaald moeten worden. Voor warmte komen er vaste en variabele tarieven.

Den Haag wil participatie van bewoners in warmtenetwerken middels aandelen mogelijk maken. Er komt ook een klankbordgroep van Verenigingen van eigenaren, pandbeheerders, woningeigenaren en huurders. De gemeente wil juridisch eigenaar worden van de netwerken.

De geleverde warmte zal 70 tot 100 graden zijn, al dan niet middels extra warmtepompen. Als back up, dan wel bij grote vraag, kunnen ook warmteopslag, e-boilers, waterstofboilers, bioketels of (voorlopig) gasgestookte ketels worden ingezet.

In Leidschendam-Voorburg zijn B&W nog niet zo ver. In de wijk De Heuvel (Leidschendam) wordt met woningcorporaties en bewoners getracht een warmtenetwerk van de grond te krijgen als alternatief voor gas. De rijksoverheid heeft daar miljoenen subsidie voor toegekend. De Heuvel zou een soort ‘proef’ worden voor de rest van de gemeente. Het is de bedoeling dat het warmtenetwerk in De Heuvel begin 2025 in werking treedt. Voor 2030 zijn Leidschendam-Zuid, Essesteijn en Klein Plaspoelpolder ook nog aan de beurt.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter