Nieuws
CDA wil duidelijkheid over Vlietzoom

Het CDA wil duidelijkheid over Vlietzoom, het gebied tussen Vliet en A4. Dat blijkt uit een reeks vragen aan B&W, ondertekend door alle CDA-gemeenteraadsleden:

= Zijn er afspraken gemaakt tussen de provincie en gemeentes Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg over de invulling van de Vlietzoom? Zo ja, welke,

= Kan het college van B&W inzicht geven in welke bedrijven zijn besproken, overwogen en/of in beeld zijn voor (her)vestiging in de Vlietzoom,

= Zijn er toezeggingen gedaan aan bedrijven voor vestiging in de Vlietzoom? Welke toezeggingen aan welke bedrijven,

= Is inzichtelijk wat de effecten zullen zijn van de herinrichting van de Vlietzoom op gebied van bodemvervuiling, flora en fauna, geluidsoverlast, leefbaarheid, lichtvervuiling, luchtvervuiling, watervervuiling, verkeersdruk en -veiligheid,

= In hoeverre zijn of worden direct belanghebbenden en inwoners van de Vlietzoom en omliggende woonwijken meegenomen bij de voorbereidingen en de besluitvorming in het proces? Is MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, red.) betrokken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Is BIZ Haaglanden (Bedrijven investeringszone, red.) betrokken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Worden de bewonersorganisaties meegenomen in de gesprekken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet,

= Zijn de potentiële gevolgen voor de (aangrenzende) woonwijken meegenomen in de overweging,

= In de Binkhorst zijn tot 20.000 extra woningen gepland tot 2030. Is er specifiek rekening gehouden met potentiële gevolgen van de ontwikkelingen en groei op de Binkhorst? In hoeverre is bekend welke voorzieningen, sport en groen nodig zijn voor de groei aan bewoners in de directe omgeving (Binkhorst, Voorburg) en welk deel daarvan opgevangen kan worden in de Vlietzoom?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter