Nieuws
Vergunning Delfland duurder

De top van Hoogheemraadschap Delfland – waar Voorburg onder valt –  heeft ingestemd met het verhogen van de leges, zodat deze meer kostendekkend zijn. Voor het behandelen van een vergunningaanvraag brengt Delfland kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten heten leges. Hiermee wordt een deel van de kosten gedekt die worden gemaakt voor het behandelen van de vergunning. De hoogte van de leges zijn vastgelegd in de Legesverordening Delfland. De nieuwe categorieën en bijbehorende tarieven in de nieuwe verordening doen meer recht aan de daadwerkelijke werkzaamheden die Delfland verricht en zijn gebaseerd op de activiteiten van de Omgevingswet en de daaruit volgende Waterschapsverordening van Delfland. Deze treden naar verwachting op 1 januari 2024 in werking.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter