Nieuws
Advies Rekenkamercommissie: ‘Maak minimaregelingen bekender’

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden. 

De mensen die gebruikmaken van de minimaregelingen zijn er blij mee. Wél hebben zij moeite met het aanvragen van die ondersteuning. Want hiervoor moeten de gebruikers veel informatie aanleveren.

 In de vier gemeenten zijn de doelen van het minimabeleid onvoldoende specifiek, meetbaar en realistisch. Daardoor is het voor de ambtenaren, colleges van B&W en gemeenteraden moeilijk te sturen op de realisatie van de gestelde doelen. Ook worden de ervaringen van gebruikers van de minimaregelingen slechts incidenteel onderzocht.

 De gebruikers van de minimaregelingen in Oegstgeest zijn tevreden over hun consulenten. Maar de gebruikers in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg vinden dat hun consulenten niet klantgericht zijn en weinig maatwerk bieden. Ook zouden zij vaak onbereikbaar zijn voor gebruikers en hulpverleners.

De Rekenkamercommissie adviseert onder meer de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen.Ook zou regelm atig onderzoek gedaan moeten worden naar de bekendheid en doeltreffendheid van de minimaregelingen en naar de ervaringen van de gebruikers ervan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter