Nieuws
U zegt het maar: Geheim

‘De website van de rijksoverheid beschrijft democratie als volgt: “In een democratie heeft het volk de macht.” En stelt daarbij terecht: “Zo maar een keer met z’n allen bij elkaar gaan zitten om daar over te praten en besluiten te nemen is onmogelijk” en ” Omdat we niet met z’n allen tegelijk het land kunnen besturen, kiezen we volksvertegenwoordigers”. https://www.overheid.nl/hoe-werkt-de-democratie Er wordt een bestuur gekozen.

Dit is per bestuurslaag (rijk, provincie, gemeente) geregeld, maar functioneert vaak gebrekkig of geheel niet. Zoals bekend is de kwaliteit van bestuurders te vaak ver onder de maat. Er zijn commerciële organisaties die een makkelijke prooi ruiken, wanneer zij lucht krijgen van een zwak bestuur en het ontbreken van controle. Zij streven dan rücksichtslos hun belangen na, dus ook als een samenleving daardoor beschadigd wordt.

Het zwakke bestuur krijgt meerdere worsten voorgehouden en is óf incapabel te zien, waarmee het een rad voor de ogen gedraaid wordt; óf heeft persoonlijke belangen om niet op te treden. Verzet door de getroffen bevolking is zinloos. Verzet waartegen precies? Geheimhouding zorgt ervoor dat er geen, of zo min mogelijk informatie naar buiten komt. Omertà , noemt men die geheimhouding in Italië. Duistere praktijken worden altijd zoveel mogelijk geheim gehouden.

Maar wij wonen in Nederland. Dat soort problemen hebben wij hier niet. Toch? Wie de schoen past trekke hem aan’. (Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter