Nieuws
Niemand vertegenwoordigen; wel invloed

Leden van het Platform Lokale Democratie (PLD) en de BurgerKrachtCentrale (BKC) hebben op een drietal bijeenkomsten ter voorbereiding van de zogenoemde Participatieverordening alleen hun eigen individuele mening gegeven. ‘De leden van deze organisaties zijn niet verkozen noch afgevaardigd’.

Dat heeft wethouder Marcel Belt het VVD-gemeenteraadslid Laurens van der Linden laten weten in antwoorden op vragen. Het raadslid wilde weten welke invloed beide organisaties hadden op de inhoud van de verordening. De bestuurder erkent tegelijk dat beide organisaties invloed hebben gehad op de inhoud van het stuk. Dat ligt inmiddels bij de gemeenteraad.

Volgens Belt heeft er geen selectie voor de drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Eenieder die zich meldde kreeg de stukken en kon meepraten. Per bijeenkomst waren er ongeveer 60 mensen. ‘Vanuit de BKC hebben twee mensen een organisatorische rol gehad en ongeveer vier mensen hebben een inhoudelijke rol gehad; bij de PLD twee mensen een organisatorische rol en gemiddeld drie per avond een inhoudelijke rol’, aldus de wethouder.

Belt laat verder weten dat beide organisaties de bijeenkomsten mede organiseerden en ook inhoudelijke input leverden voor de verordening. ‘Het feit dat beide organisaties lokaal bezig zijn met burgerparticipatie en een bijdrage wilden leveren heeft geresulteerd in deze samenwerking. Omdat deze twee organisaties zich in het bijzonder richten op participatie heeft het college van B&W besloten samen te werken met BKC en PLD’.

‘Beide partijen beogen kennis te hebben van burgerparticipatie en willen zich inzetten voor versterken van participatie in de gemeente. In het voortraject hebben beide organisaties aangegeven mee te willen werken aan dit proces. Er is uiteindelijk besloten om dit in co-creatie op te pakken en het ook te zien als een experiment om van te leren’.

‘Het PLD wil een bijdrage leveren aan positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en op die manier een prettig leefklimaat bevorderen. Verder wil het een bijdrage leveren aan zowel de landelijke als de lokale visie op lokale democratie. BKC heeft als doel betrokkenen met elkaar in contact te brengen en streven naar vraag en aanbod van kennis, kunde en ervaring op het vlak van burgerparticipatie en burgerinitiatieven aan elkaar te koppelen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter