Nieuws
Wethouder: ‘Bevriezen’ Vlietland kan niet

De gemeenteraad kan door het nemen van een zogenoemd voorbereidingsbesluit de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland niet tegen houden. Voor het nemen van zo’n voorbereidingsbesluit ‘is geen gegronde reden’.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer laten weten in een uitzending van Midvliet. Zij claimde dat haar stellingname is bevestigd door een advies dat mr. T. Lam aan de gemeenteraad over de Vlietlandplannen in juni heeft uitgebracht. Dat advies, de zogenoemde third opinion, is formeel geheim.

In een door de gemeente zelf openbaar gemaakte versie van het advies-Lam stond echter dat de gemeenteraad wel degelijk een voorbereidingsbesluit kan nemen en dat daar ook een juridische grondslag voor is.

Mocht de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit willen nemen dan adviseerde mr. Lam:

= de planschade die optreedt bij de ontwikkelaar DLR en de provincie (als grondeigenaar) in beeld te brengen,

= het contractuele aansprakelijkheidsrisico verder te onderzoeken,

= af te wegen welke alternatieve bestemming de gemeenteraad in overeenstemming acht met ‘een goede ruimtelijke ontwikkeling’.

Het nemen van een voorbereidingsbesluit was een suggestie van Burgerinitiatief Vlietland. Zo zouden gedurende een jaar alle ontwikkelingen in het gebied worden stilgelegd. Die tijd zou gebruikt moeten worden om een nieuw bestemmingsplan te maken, zonder de woningbouw.

Wethouder Bremer herhaalde dat er niet getornd kan worden aan het bestemmingsplan uit 2005 waarin de bouw van 222 recreatiewoningen (deels hoogbouw) is vastgelegd. Dat plan is door een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Volgens haar is ontwikkelaar DLR eigenaar van dat bestemmingsplan en kan alleen die partij er iets aan wijzigen.

Naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 wil Bremer een ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad neerleggen waarin de hoogbouw recreatiewoningen in Vlietland worden vervangen door laagbouw.

Mocht de gemeenteraad het plan afwijzen dat volgt ‘een serieuze’ schadeclaim, aldus Bremer. Die moet worden opgebracht door de inwoners van de gemeente. Het is aan de gemeenteraad te beslissen of zij dat wil.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter