Nieuws
Gemeenteraad wil meer greep op burgerparticipatie

De gemeenteraad wil meer greep houden op de burgerparticipatie. Met name bij beleidsonderwerpen waarover B&W zelfstandig kunnen beslissen, wil de raad mee kunnen praten over de opzet van de burgerparticipatie. Dat kan echter alleen als B&W de raad vooraf altijd informeren via een raadsbrief en/of startnotitie. Verantwoordelijk wethouder Marcel Belt is daartoe echter niet bereid.

Dat bleek tijdens een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad over de participatieverordening die Belt heeft gemaakt. Belt stelde dat het ‘niet altijd zo zal zijn’ dat B&W een raadsbrief en/of startnotitie naar de gemeenteraad zenden. Gezien de gevoelens bij de diverse partijen beloofde Belt wel de gemeenteraad ‘ruimhartig’ mee te nemen.

De discussie bracht VVD-fractieleider Sabrina van den Heuvel tot de vraag op welke gronden de wethouder dingen voor de gemeenteraad achter wilde houden. Belt sprak hierop van ‘insinuaties’ maar beantwoordde de opmerking niet inhoudelijk.

Als het om onderwerpen gaat waar B&W zelfstandig over kunnen beslissen neemt de gemeenteraad ook geen formeel besluit. Een raadsbrief en/of startnotitie kan wel besproken worden. Daarin kan de gemeenteraad B&W desgewenst zaken ‘mee geven’. B&W beslissen echter zelf of zij daar iets mee doen.

Waar het gaat om participatie bij onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat, dan is er wel sprake van een raadsbesluit en bepaalt de gemeenteraad feitelijk hoe het proces er uit gaat zien en wat er met de uitkomsten van de participatie gebeurt.

SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft stelde voor burgers ook te betrekken bij ideeën die ontwikkelaars bij de gemeente neerleggen voordat er anterieure overeenkomsten tussen ontwikkelaars en de gemeente worden getekend waarmee zaken al worden vastgelegd. Volgens Van der Schaft kan de gemeente met zijn voorstel veel ellende achteraf besparen. Hij verwees naar de verwikkelingen rond de bouwplannen Appelgaarde 2-4 en Vlietweg 3.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter