Nieuws
Worstelen met beeldvorming

B&W en de gemeenteraad worstelen met de zogenoemde beeldvorming; vergaderingen waarbij ambtenaren, organisaties dan wel particulieren (beleids)plannen en ideeën nader uit de doeken doen of kunnen uitleggen. De beeldvorming werd jaren geleden ingevoerd doch het succes ervan neemt merkbaar af. Veel vergaderingen worden geschrapt wegens geen onderwerp.

B&W en de gemeenteraad willen nu proberen het fenomeen nieuw leven in te blazen door vier keer per jaar ‘op locatie’ te gaan beeld vormen. Daarvoor zullen een aantal onderwerpen worden uitgezocht die zich daarvoor lenen. Bekeken moet nog worden hoe zo’n beeldvorming ook via de site van de gemeente uitgezonden kan worden. Mogelijk volgt zo’n uitzending later pas.

Om de externe beeldvorming te stimuleren zullen er op dezelfde avond geen andere vergaderingen waar gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren moeten zijn, gepland worden. Ook zal bekeken worden of fracties hun wekelijkse fractieberaad ook meteen kunnen houden op de plek waar de beeldvorming plaats vindt.

Op dinsdag 19 september vindt een beeldvorming op locatie plaats over de nieuwe bibliotheek Leidschendam. De bijeenkomst wordt op Fluitpolderplein 12 Leidschendam gehouden tussen 19.30 en 20.15 uur. Tijdens de beeldvorming willen B&W de gemeenteraad informeren over de besluiten tot nu toe, hoe deze zijn vertaald naar het Voorlopig Ontwerp van de nieuwe bibliotheek en de ontdekkingen die tijdens het proces zijn gedaan. Tijdens de sessie zullen naast de leden van de ambtelijke projectgroep ook de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, de architect, de directeur van de bibliotheek en leden van de externe klankbordgroep aanwezig zijn.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter