Nieuws
Kerkenvisie blijft uit

B&W sturen geen Kerkenvisie naar de gemeenteraad. Er wordt wel aan zo’n stuk gewerkt doch het resultaat ervan wordt opgenomen in de Omgevingsvisie die in 2024 klaar moet zijn. Eind dit jaar komen B&W wel met een Beleidskader gemeentelijk vastgoed. Ook daar over zal in de Omgevingsvisie het een en ander staan.

Dat heeft wethouder Philip van Veller de CDA-gemeenteraadsleden Diederik Visser en Jorrit Koster laten weten in antwoorden op vragen. Een Kerkenvisie moeten gemeenten op last van het rijk maken. Dat is al vanaf 2019 zo.

Van Veller: ‘Ook onze gemeente maakt een kerkenvisie. Het college van B&W beoogt deze niet als separate beleidsvisie vast te stellen maar als input te hanteren voor de Omgevingsvisie. Als zich tussentijds kansen voordoen rondom gebedshuizen, bijvoorbeeld wegens voorgenomen verkoop, dan zal het college zo nodig eerder al acteren’.

‘De kerkenvisie heeft voor de gebedshuizen in onze gemeente een rijk inzicht opgeleverd in onder meer de cultuurhistorische waarde, bouwkundige staat, eventueel medegebruik door derden en mogelijkheden van herbestemming wanneer sprake is van een voornemen tot verkoop. Voor elk gebedshuis is een zogeheten kerkenpaspoort gemaakt. Alle inzichten zijn in samenspraak met de kerkbesturen verkregen en worden met hen gedeeld’.

Over het gemeentelijk vastgoed meldt de bestuurder: ‘Het college bereidt een beleidskader gemeentelijk vastgoed voor. Dat kader is eind 2023 gereed. Het beleidskader zal gaan over maatschappelijk en overig vastgoed dat de gemeente in eigendom heeft of aanhuurt van een derde. Het college bereidt daarnaast de Omgevingsvisie voor. Daarin wil het college in brede zin stil staan bij de betekenis van het maatschappelijk vastgoed voor de ontwikkeling van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk en de spreiding van (verzamel)gebouwen van maatschappelijke voorzieningen over kernen en wijken binnen onze gemeente’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter