Nieuws
‘Bevriezen’ Vlietland kan wél

‘Technisch’ is het mogelijk de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland (222 recreatiewoningen, red.) gedurende een jaar te ‘bevriezen’. Dat heeft een topambtenaar van de gemeente verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer op 23 september 2022 in een interne mail laten weten.

De ambtenaar reageerde daarmee op een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om die ‘bevriezing’ te bewerkstelligen middels een door de gemeenteraad te nemen voorbereidingsbesluit.

In een brief aan de gemeenteraad van december 2022 keerde Bremer zich tegen de bevriezing. Onlangs liet zij nog in een uitzending van Midvliet weten dat een ‘bevriezing’ van het Vlietlandplan niet kon.

Eerder dit jaar liet een door de gemeenteraad ingeschakelde jurist, mr. T. Lam, in een advies al weten dat de gemeenteraad onder voorwaarden wel degelijk een voorbereidingsbesluit kon nemen.

In de mail aan de wethouder stelt de topambtenaar wel dat het bevriezen zou vallen onder ‘onbehoorlijk bestuur’ en dat de gemeente zich daardoor kwetsbaar zou maken voor een schadeclaim. Beide zaken worden in de mail niet nader toegelicht.

De mail is vrijgegeven in het kader van de Wet open overheid (WOO).

Uit andere stukken blijkt dat de gemeente de beeldvorming rond het Vlietlandplan bewust in kleurt. Voor een inloopavond medio 2022 mogen alleen panelen op ‘gemeentelijk format’ gebruikt worden. Duidelijk moet zijn dat de avond onder gemeentelijke vlag plaats vindt en dat het om een ‘gemeentelijk dossier’ gaat. Over worden de panelen zelf gemaakt door ontwikkelaar DLR, zo blijkt uit de stukken.

In september levert DLR de gemeente ook antwoorden op vragen over het Vlietlandplan die vanuit Voorschoten zijn gesteld. Deze gaan via Leidschendam-Voorburg naar de griffie in Voorschoten. In september wordt op het Raadhuis besloten in de woordvoering rond het plan te benadrukken dat gemeente en provincie (eigenaar Vlietland) ‘nauw samenwerken’. Dan is bij de gemeente al bekend dat de provincie bezwaren heeft tegen het plan.

Bij een informatieavond eind september (alleen voor betrokken politici en ambtenaren en niet voor inwoners) wordt bewust gekozen voor een vrije inloop. Zo moet voorkomen worden dat tegenstanders van het plan een plenaire sessie ‘kapen’ en zo veel vragen stellen dat ‘het hele verhaal’ niet verteld kan worden.

Eind november overweegt het Raadhuis een persbericht uit te brengen naar aanleiding van antwoorden die men heeft gegeven op voorstellen van het Burgerinitiatief Vlietland om het bouwplan te bevriezen en iets nieuws te ontwikkelen. Op die manier zou de gemeente de discussie kunnen ‘sturen’ want de kans is groot dat het Burgerinitiatief met de antwoorden naar de pers gaat, zo blijkt uit de nu vrijgegeven mailwisseling.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter