Nieuws
Centraal tellen stemmen

B&W hebben besloten om bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november de uitgebrachte stemmen centraal, op één plek, te gaan tellen. Tot nu toe gebeurde dat in elk stembureau afzonderlijk.

Bij de laatste verkiezing, die voor Provinciale Staten en waterschappen op woensdag 15 maart, ging er veel mis in de gemeente. Tien van de 35 processen-verbaal die op stembureaus werden opgemaakt, bleken niet te kloppen. Daardoor kon de gemeente de dag van de stembusgang geen uitslagen bekend maken. Dat gebeurde pas vrijdag laat in de middag. Daarmee was Leidschendam-Voorburg de laatste gemeente in Zuid-Holland die met de resultaten kwam.

Destijds werd deze verklaring gegeven: ‘De voorlopige uitslag wordt in de regel op de dag van de verkiezingen gedeeld. Niet alle stembureaus hadden op de avond tijd om de uitslagen van de drie verkiezingen door te geven. De informatie was daardoor onvolledig en niet meer op dezelfde avond-nacht aan te vullen. We hebben er daarom voor gekozen om op dat moment geen voorlopige uitslag te delen’.

‘Op donderdag 16 maart kwam het Gemeentelijk Stembureau (GSB) bijeen. Het GSB controleert de processen-verbaal van de 35 stembureaus en de drie verschillende verkiezingen. Op verzoek van het GSB is er 10 maal een hertelling uitgevoerd omdat het aantal kiezers dat genoteerd stond op de lijst niet overeen kwam met het aantal getelde stembiljetten’.

‘Aan het eind van de dag is de uitkomst van de drie verkiezingen door het GSB vastgesteld. De uitkomsten zijn de volgende dag op de website geplaatst. De wijze waarop het gelopen is, heeft ook alles te maken met nieuwe regels. We gaan de gang van zaken zorgvuldig evalueren en bespreken met andere gemeenten die tegen vergelijkbare problemen zijn aangelopen. Met hen samen bezien we nog of we ook in overleg gaan met het ministerie en de kiesraad. Wellicht kunnen ook zij iets leren van hoe het allemaal gegaan is’.

De nieuwe regels zijn per 1 januari ingegaan nadat de Eerste Kamer er mee instemde. ‘Belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare manier te corrigeren’, zo verklaarde het kabinet destijds. Er werden twee manieren van tellen ingevoerd: een complete telling per stembureau of alleen het tellen van stemmen per partij om de dag er na, op één plek, de stemmen per kandidaat te gaan tellen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter