Nieuws
Ecologisch slootschonen en baggeren

Water en klimaat zijn belangrijke zaken, zo ook in het agrarisch natuurbeheer. In dit kader organiseerde Coöperatie De Groene Klaver, samen met het hoogheemraadschap Rijnland, een demonstratie ecologisch slootschonen en baggeren. De Groene Klaver biedt zogenoemde ‘waterpakketten’ aan: ecologisch slootschonen, baggeren met de baggerpomp en waardevolle botanische weideranden. Elk ‘pakket’ heeft diverse voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld ieder jaar een deel van de vegetatie in de sloot blijven staan ten behoeve van flora en fauna. En ook het baggeren moet gefaseerd worden uitgevoerd met de baggerpomp.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter