Nieuws
8000 euro voor vier korte vergaderingen

De gemeenteraad gaat 7920 euro uitgeven om vier keer te vergaderen buiten de gemeenteraadszaal, Herenstraat Voorburg. Door dat elders vergaderen wil de raad de inwoners beter betrekken bij hetgeen men doet. Op een laagdrempelige manier willen de raadsleden kennis nemen van standpunten, voorkeuren en ideeën van inwoners bij ‘majeure’ onderwerpen. Per vergadering is 45 minuten beschikbaar.

Het gaat in deze gevallen om zogenoemde ‘beeldvorming’. De vergaderingen zullen, anders dan in de gemeenteraadszaal, niet live uitgezonden worden via de site van de gemeente. Dat zou te veel kosten en de keuze van locatie beperken. Indien het beraad en/of de locatie zich ervoor leent vindt wel een uitzending achteraf plaats.

De 7920 euro gaat op aan zaalhuur en catering (800 euro), huur van opname- en geluidapparatuur inclusief mensen die deze bedienen (6000 euro), extra werk voor ambtenaren van de griffie (testen akoestiek, voorzieningen en dergelijke, 1120 euro). Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter