Nieuws
GBLV wil actie tegen autolawaai

GBLV wil dat B&W actie laten ondernemen tegen auto’s die te veel lawaai produceren. Dat blijkt uit vragen van de gemeenteraadsleden Ed Klaarhamer en Koos van Wisse. Het duo verwijst naar het beleid in Den Haag. Dit jaar zijn daar al 200 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders van voertuigen die te veel geluid produceren door een ‘knaluitlaat’ of het draaien van harde muziek.

‘Ook in Leidschendam-Voorburg is er sprake van forse geluidsoverlast van voertuigen. Dit betreft onder andere de Prins Bernardlaan in Voorburg en de Noordsingel en de N14/Sytwende tunnel(monden) in Leidschendam, maar ook in andere wijken van onze gemeente is dit aan de orde. De combinatie van hoge snelheid en te veel geluidsproductie geven bij omwonenden veel overlast en irritatie’, stellen Klaarhamer en Van Wisse.

‘Kan het college van B&W aangeven in hoeverre ook in Leidschendam-Voorburg actief door de politie gehandhaafd wordt tegen geluidsoverlast van voertuigen? Zo ja, zijn er gegevens over het aantal bekeuringen dat is uitgedeeld aan bestuurders van voertuigen die te veel geluid produceren? Is het college voornemens om gezien de bestaande geluidsoverlast actiever beleid te voeren om de geluidsoverlast terug te dringen in Leidschendam-Voorburg, overeenkomstig de aanpak in Den Haag? Kan de wethouder aangeven of het college van plan is om zo nodig opsporingsapparatuur hiervoor aan te schaffen’, zo vragen de twee.

In juli 2021 beantwoordde het college van B&W vragen van de VVD over de aanpak van auto’s met brulpijpen. De antwoorden toen: ‘Het is vervelend dat mensen (geluids) overlast ervaren van racende voertuigen met zogenaamde brulpijpen. Het is een overlast soort waarover inwoners niet snel een melding doen. Uit de systemen van de politie en gemeente komt de omschreven overlast dan ook niet evident naar voren. De gemeentelijke handhavers zijn niet bevoegd om op te treden tegen snelheidsovertredingen en geluidsoverlast als gevolg van ‘brulpijpen’. De politie treedt op bij mogelijke constatering van het overtreden van het toegestane aantal decibels en de snelheid. Zoals u in de beantwoording van bovenstaande vragen leest is er aandacht vanuit de politie op verkeersovertredingen zoals te hard rijden en onveilig rijgedrag. Mochten er meldingen zijn van geluidsoverlast ten aanzien van brullende pijpen zal de politie hierop acteren, echter deze meldingen zijn tot op heden bij de politie niet bekend’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter