Nieuws
Geluidscherm laat langer op zich wachten

Het geluid- en zichtwerende scherm dat langs de A4 moet komen ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart laat langer op zich wachten. De aanbesteding van de werken dit jaar lukt niet. De realisatie in 2024 derhalve ook niet.

Dat schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu in een brief aan Provinciale Staten. De vertraging is ontstaan omdat het aanvragen van vergunningen en krijgen van ontheffingen meer tijd vergt. Bovendien is er meer tijd nodig voor de grond om zich te zetten, 2,5 jaar. Dat zetten van de grond is nodig voordat er iets op gebouwd kan worden.

De geluid- en zichtwerende voorzieningen bestaan uit vier delen (vanaf strand naar vogelplas): een grondwal van twee meter hoogte met zonnepanelen erop waardoor de hoogte 3 meter wordt; een grondwal van drie meter hoogte; aanplanten van bomen en struiken (al afgerond); groen en een scherm op buispalen (bij Vogelplas).

Baljeu laat nu weten dat het nog twijfelachtig is of de zonnepanelen er komen. Het kost bovendien meer geld en het is twijfelachtig of dat door opbrengsten van opgewekte stroom wordt terugverdiend.

De gedeputeerde meldt dat het deel bij de Vogelplas in 2025 kan worden opgeleverd, de rest medio 2027. ‘De planning van de geluid- en zichtwerende voorzieningen is zo realistisch mogelijk opgesteld, maar blijft omgeven met onzekerheden’.

Baljeu merkt op dat dit jaar nog bekeken moet worden of de werken leiden tot stikstofuitstoot in natuurgebieden. Zo ja dan kan dat consequenties hebben voor het project en de planning.

In het voorjaar van 2024 wil de gedeputeerde met een nieuw bericht aan Provinciale Staten komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter