Nieuws
U zegt het maar: Burgerparticipatie in het openbaar bestuur

‘Voor wie maken we al dat beleid nou eigenlijk elke dag met zijn allen? Het is niet zo verrassend dat het antwoord op die vraag is: voor al onze inwoners, oftewel ‘de burger’. Maar waarom wordt diezelfde burger dan zo weinig betrokken bij de totstandkoming en de uitvoering van het beleid?

Peter van Hoesel en Rob Van Engelenburg schreven hier een mooi boek over: Burgerparticipatie in het openbaar bestuur. Het gaat over de vraag hoe je burgers serieus kunt betrekken bij de beleidsontwikkeling, in alle fasen van het beleidsproces. Een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt, want ook met de Denktank Nederland 2040: een toekomstbeeld schreven we dat in ons ideaalbeeld van Nederland in de toekomst mensen meer zeggenschap zouden moeten hebben over de overheid.

Betere samenwerking tussen burger en bestuur zorgt ervoor dat regels en wetten beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Daarnaast helpt het ook om het vertrouwen in de overheid te vergroten.

Daarom hoop ik ook dat beleidsmakers de lessen van Peter en Rob tot zich nemen, want zoals zij zeggen: burgers willen wel, nu de overheid nog’.

(Vereniging Nederlandse gemeenten. Rob van Engelenburg is columnist bij Vlietnieuws)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter