Nieuws
Gemeente verscherpt controle

B&W hebben besloten de beleidsregels Wet Bibob aan te scherpen. Zo krijgt de gemeente meer mogelijkheden de achtergrond van een aanvrager van bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie te onderzoeken. Als gevaar dreigt dat een vergunning of subsidie wordt misbruikt voor criminele activiteiten of dat crimineel vermogen wordt geïnvesteerd, kan de gemeente de aanvraag weigeren, de afgegeven vergunning of subsidie intrekken,  overheidsopdrachten of overeenkomsten ontbinden.

Het gemeentelijke Bibob-beleid stamt uit 2012 en bleek niet langer adequaat om te voorzien in de behoeften van de gemeente, aldus burgemeester Martijn Vroom in een toelichting. Het beleid kent kan- en zal bepalingen. De zal-bepaling houdt in dat de gemeente dit punt steeds aan de wet wordt getoetst. Voor de toepassingsgebieden die onder de kan-bepaling vallen, geldt dat de gemeente in ieder geval de wet toepast als ze daartoe een tip krijgt van justitie of een signaal ontvangt vanuit het RIEC (het regionale informatie en expertisecentrum).

Uitgangspunt is om de Wet Bibob zo gericht mogelijk in te zetten. Daarbij worden een aantal sectoren genoemd: horeca en kansspelen; seksinrichtingen/prostitutiebranche inclusief mensenhandel, witwassen en drugshandel; evenementen bij risicocategorieën zoals een deel van de vechtsportevenementen (financiering via illegaal gekregen geld, witwassen, bezoekers met criminele antecedenten): criminele motorbendes; bouw en milieu; huisvesting (omzetting, onttrekking, samenvoeging en woningsplitsing.); vastgoedtransacties; overheidsopdrachten/aanbesteding; subsidieaanvragen.

De concrete wijzigingen:

= Evenementen: in het oude beleid konden evenementen getoetst worden indien openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu in gevaar komt en er minimaal 250 toeschouwers in het gebouw kunnen. In het nieuwe beleid is dit gewijzigd naar alle aanvragen die door of namens commerciële partijen dan wel op een bedrijfsmatige wijze wordt georganiseerd,

= Horeca: in het nieuwe beleid zijn extra opties toegevoegd, namelijk als het gaat om paracommerciële rechtspersonen en het bijschrijven van een leidinggevende,

= Huisvestingsverordening: in het nieuwe beleid is de verhuurvergunning toegevoegd (de opkoopbescherming),

= Bouw: in het nieuwe beleid is een extra optie toegevoegd, namelijk als het een vierde aanvraag betreft van eenzelfde aanvrager binnen een tijdvak van 1 jaar,

=Subsidie: in het oude beleid was het een kan-bepaling. In het nieuwe beleid is het een zal-bepaling bij aanvragen ten behoeve van de opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers en waarmee in dit kader nog niet eerder een subsidierelatie is aangegaan. Verder kan er getoetst worden bij signalen,

= Vastgoedtransacties: in het oude beleid was het een kan-bepaling met een drempelbedrag van €500.000. In het nieuwe beleid is er een zal-bepaling indien het vastgoedobject gebruikt wordt voor een activiteit die valt binnen een risicocategorie of risicogebied, als het een beeldbepalend vastgoedobject betreft, als er sprake is van een exceptioneel financieel risico voor de gemeente of als er sprake is van een signaal,

= Overheidsopdrachten: in het oude beleid was er een kan-bepaling met drempelbedragen (levering groter dan €200.000, diensten groter dan €200.000 en werken groter dan €5.000.000). In het nieuwe beleid is er een kan-bepaling opgenomen, indien de activiteiten behoren tot een risicocategorie of als er signalen zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter