Nieuws
Vooralsnog geen woningbouw Einddorpstraat Voorburg

Vooralsnog vindt er geen projectontwikkeling – woningbouw – plaats in de Einddorpstraat Voorburg. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht. Het betreft het gebied Einddorpstraat 16-18.

Stadsbeheer – Einddorpstraat 18 – zou verhuizen naar de Veurse Achterweg Leidschendam. De planning voor die operatie is echter nog onzeker. Aan de Veurse Achterweg moet nog onderzoek gedaan worden naar flora&fauna, asbest, bodem, archeologie, stikstof. De uitkomsten daarvan hebben effecten op de verhuisplannen. Die verhuizing staat nu, voorzichtig, voor medio 2026 gepland.

NU-projectontwikkeling heeft het bedrijfsperceel naast de gemeentewerf – Einddorpstraat 16 – in 2021 aangekocht en is in gesprek gegaan met de gemeente over herontwikkeling van het gebied. Op basis van de gesprekken is een intentieovereenkomst gesloten, aldus Bremer. Die betrof ook Einddorpstraat 18.

De intentieovereenkomst is op 8 maart 2022 verlopen. B&W zien onvoldoende aanknopingspunten om op korte termijn overeenstemming te bereiken met NU-projectontwikkeling over de herontwikkeling van Einddorpstraat 16-18.

Eind 2024 wil Bremer opnieuw contact opnemen met NU-ontwikkeling. Dan zal worden bekeken hoever de gemeente is met de verhuizing van de gemeentewerf en of er zicht is op ambtelijke capaciteit om dit project verder vorm te geven.

Bremer: ‘Het onderzoeken van een haalbaarheidsstudie voor de Einddorpstraat 16-18 kan beter plaatsvinden als inzichtelijk is wanneer de gemeentewerf daadwerkelijk zal verhuizen. Op dat moment kan worden bekeken met welk programma en met welke functies tot een goede herontwikkeling van het gebied in zijn omgeving kan worden gekomen’.

‘Daarbij is de vraag of wonen de best passende functie is op deze plek. Het college onderschrijft het belang van betaalbare woningen. Er zijn echter locaties die wel geschikt zijn voor een substantiële toevoeging van woningen én voldoen aan het beleid van de gemeente. Op dit moment hoort deze locatie daar wat het college betreft, niet toe’.

‘Een herontwikkeling van de locatie Einddorpstraat 16-18 is voor het college van B&W op dit moment niet aan de orde. Er is nader onderzoek nodig om te bepalen wat in de nabije toekomst een goede ruimtelijke invulling van de locatie is, zowel qua bestemming als qua bouwvolumes’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter