Nieuws
Oppositie wil openheid inzake Vlietland

De oppositiepartijen PvdA, CDA, GroenLinks en SP willen openheid inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland. Daartoe dient een advies dat mr. T. Lam over de plannen aan de gemeenteraad heeft uitgebracht, vrijgegeven te worden. Datzelfde geldt voor een stuk van B&W waarin een ambtelijk juridisch advies, opmerkingen van de gemeentelijke huisadvocaat La Gro Geelkerken en het advies-Lam zijn gebundeld.

Dat blijkt uit een voorstel van de vier partijen. Het komt dinsdag in de gemeenteraad aan de orde. B&W willen de genoemde stukken door de gemeenteraad geheim laten verklaren. Dat geldt ook voor een stuk waarin berekeningen staan over het zogenoemde ‘planschaderisico’ mocht de gemeenteraad het bouwplan (222 recreatiewoningen) wijzigen en/of afwijzen. Met die geheimhouding hebben de vier oppositiepartijen geen moeite.

De gemeenteraad sprak al eerder, op 11 juli, achter gesloten deuren over de stukken. Destijds lieten de woordvoerders van de vier partijen al weten dat openbaarheid voor hen een groot goed was. ,,Met dit voorstel voegen we de daad bij het woord’’, aldus PvdA-fractieleider Jochem Streefkerk.

,,Na de besloten vergadering benadrukte D66 (coalitiepartij, red.) te willen streven naar maximale transparantie en openheid. We hopen daarom dat dit voorstel in ieder geval ook door D66 gesteund gaat worden. En wie weet ziet de rest van de coalitie ook het belang van openheid in.’’

Het Burgerinitiatief Vlietland, de Vrienden van Vlietland, AVN (Algemene vereniging voor natuurbescherming). Bomenbond Rijnland, de buren van Vlietland en de BurgerKrachtCentrale hebben de gemeenteraad inmiddels opgeroepen een einde te maken aan de geheimzinnigheid rond Vlietland.

In een open brief schrijven zij: ‘Een democratie functioneert niet als wantrouwen overheerst. Daarom roepen wij de gemeenteraad op een einde te maken aan alle onduidelijkheid, geheimzinnigheid en verwevenheid tussen de first en second opinion (advies ambtelijk jurist, stuk huisadvocaat, advies mr. Lam, red.)’.

‘De Wet open overheid bestaat om iedereen een eerlijke en democratische kans te geven om cruciale informatie boven tafel te krijgen. In het geval van Vlietland kan die informatie het verschil betekenen tussen kaalslag en vernietiging van de natuur of het behoud en het versterken ervan’.

‘Wat is er nu zo geheim dat het het waard is dat vertrouwen te schenden? Wordt wellicht bevestigd dat het wel mogelijk is de voor Vlietland desastreuze plannen nog tegen te houden? Als dat zo is heeft iedereen er recht op te weten dat die mogelijkheid bestaat. Herstel daarom het vertrouwen van de 17.000 ondertekenaars van de petitie en alle andere betrokkenen. Wees transparant. En voorkom zo dat dit hoofdpijndossier de bestuurders en raadsleden van nu en later nog jaren zal achtervolgen’.

Het Burgerinitiatief Vlietland heeft de gemeente ook in gebreke gesteld. Dit vanwege het feit dat een onafhankelijke bezwaarcommissie nog steeds geen uitspraak heeft gedaan, dan wel besloten is, over een bezwaar van het initiatief. Het betrof het niet mogen inzien van een advies van de huisadvocaat. Indien er niet binnen twee weken duidelijkheid is, stapt het Burgerinitiatief naar de rechter.

Het Burgerinitiatief stelde bijna een jaar geleden voor om het nieuwe bouwplan voor Vlietland een jaar op te schorten via een zogeheten voorbereidingsbesluit. Dit geeft de mogelijkheid om een jaar lang de tijd te nemen een nieuw plan te maken. Tijdens dat jaar kan dan ook de participatie plaatsvinden die tot nu toe bij deze plannen nooit heeft plaatsgevonden.

Het college van B&W gaf in een ambtelijke juridische notitie aan dat het bevriezen van het plan niet mogelijk is. Dat advies was getoetst door de huisadvocaat van de gemeente. Het burgerinitiatief wil het advies van de huisadvocaat inzien om de juridische onderbouwing te kunnen begrijpen. Het college weigert die inzage.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag moet beslist worden dat het stuk geheim is en blijft. B&W willen de geheimhouding ook voor ‘lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures’. Het Burgerinitiatief: ‘Ze (B&W, red.) lijken er daarmee op aan te sturen dat zelfs als de bezwaarschriftencommissie positief adviseert – of al geadviseerd heeft – over openbaarmaking, deze toch geheim blijft’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter