Mening
U zegt het maar: Onvrede over handelen gemeente

‘Bewoners van Halte Damhof, Rijnlandstraat-Oude Trambaan en J.S. Bachlaan in Leidschendam maken zich ernstig zorgen over wat woonplezier zou moeten zijn in hun wijk. Laten wij vooral vooropstellen dat deze bewoners zich terdege bewust zijn van de problematiek betreffende huisvesting en het aantal te bouwen woningen.

Bij aanvang van de bouw ‘Leytschenhof’ en met name het heien, heeft het klachten geregend bij de aannemer en de verantwoordelijke dienst bij de gemeente. Naar een aantal klachten is serieus geluisterd en waar uitvoerbaar, ook aangepakt. Helaas niet altijd consequent maar er leefde een idee van ‘er wordt aandacht aan besteed’.

Bij aanvang van de tweede (dan wel volgende) fase van de bouw waren er wederom redenen om aandacht te geven aan de overlast.
1. De aannemer zegt een brief te hebben verstuurd dat er weer gestart zou worden met heien. Deze is nooit ontvangen,
2. De geluidsoverlast van het heien overtrof hoek Bachlaan en Halte Damhof regelmatig de 80 decibel muurpandig. Bij gesloten ramen en deuren pieken in de woningen boven de 50 decibel,
3. Duidelijk voelbaar en zichtbaar de trillingen tijdens het heien. Het drinken wat de bewoners wilden nuttigen, kloste bijna over de rand van het kopje. Let op: bij enkele appartementen viel enkele malen de warmwatervoorziening uit en lijkt duidelijk gerelateerd aan deze trillingen,
4. Zie punt 2: Bewoners van de hoek J.S. Bachlaan nemen contact op met de gemeente over meer informatie over aangebrachte trillingmeters. Deze blijken op verschillende plaatsen te zijn aangebracht maar niet op de locatie hoek J.S. Bachlaan. Het excuus wat werd opgevoerd, klonk meer als een smoes: gebouw is vrij nieuw en stevig gebouwd.
5. Op flink aandringen aan de hand van ondervonden hevige trillingen zou er binnen de gemeente overleg zijn om alsnog trilling meters aan te brengen. Achteraf heeft het er meer dan alle schijn van dat tijd is gerekt om te ontkomen aan de wenselijke uitvoering van deze handeling.

Na vijf of zes werkdagen en de verplaatsing van de heimachine verder de Rijnlaan op en met het in gebruik nemen van minder dikke heipalen, werd er gezegd dat na intern overleg, besloten is om geen trilling meters aan te brengen. Het kwaad was al geschied. Wantrouwen naar de gemeente is alleen maar gegroeid.

De bewoners maken zich ernstig zorgen over deze manier van handelen. Het telefonisch contact met gemeente en woordvoerder aannemer verlopen op een vriendelijke manier, maar het vervolg is genadeloos, er gebeurt niets.

Het baart de bewoners ernstige zorgen nu blijkt dat er ter plekke nog meer hoogbouw gepland staat en om vooral de projectontwikkelaar tegemoet te komen in relatie met ingebrachte bezwaren van de bewoners heeft de gemeente besloten een tegemoetkoming in de bouwkosten te schenken aan deze belanghebber. Bewoners weer even zoet.

Inmiddels algemeen bekend, eer verstedelijking gaat gepaard met opwarming. De projectontwikkelaar heeft een randje mos op de daken toegezegd want meer is niet mogelijk. Waar aanplant van bomen een meer dan noodzakelijke handeling vraagt, daar is in de plannen geen enkele aandacht terug te vinden. En dan hebben we het nog niet eens over de ernstige luchtvervuiling ter plekke waar de gemeente zijn neus voor sluit en de verkeersgeluidsoverlast de oren. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er op die gronden vergunningen worden verstrekt.

Alles optellend is het een schande dat er op deze manier gedacht wordt over het zogenaamde woonplezier in Leidschendam’.

(A. Smits)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter