Activiteiten
Archeologisch materiaal overgedragen
De Archeolochische Werkgroep heeft 75 dozen met vondstmateriaal van een aantal (oude)opgravingen uit  Leidschendam-Voorburg overgedragen aan het provinciaal archeologisch depot. Het materiaal is onderzocht en uitgewerkt en in sommige gevallen ook gepubliceerd. In het depot wordt het materiaal onder de juiste omstandigheden bewaard en kan het bijvoorbeeld voor een tentoonstelling weer als bruikleen worden aangevraagd.
Wie meer wil weten over archeologie in de gemeente: wandel eens mee met onze gratis rondwandeling, vandaag, zondag 24 september, langs Romeins Forum Hadriani. Aanmelden via secretariaat@awlv.nl
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter