Nieuws
Geen maatregelen tegen fietsers in winkelstraten en -centra

Er wordt geen actie ondernomen tegen fietsers in winkelstraten. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Martijn Vroom op vragen van VVD-gemeenteraadslid Rick de Klerk. Die wond zich op over fietsers die, ondanks een verbod, op zaterdagen door de Voorburgse Herenstraat peddelen, tot woede van bezoekers en ondernemers die zich zo onveilig voelen.

‘Er zijn niet eerder signalen ontvangen van een gevoel van onveiligheid als gevolg van fietsverkeer dat op zaterdagen door de Herenstraat rijdt’, aldus Vroom. ‘In het weekend ligt de prioriteit van de handhavers op het vrijhouden van het marktterrein. Daarnaast treden de handhavers op tegen overige overtredingen die tijdens het weekend worden waargenomen. Een complicerende factor hierbij is het feit dat het rijdend verkeer betreft waartegen opgetreden moet worden. Handhaving hiertegen kan niet worden geautomatiseerd en vergt een aanzienlijke inzet van de beschikbare capaciteit. Uit navraag blijkt dat de politie hier niet optreedt in verband met andere prioriteiten’.

In het afgelopen jaar hebben er geen specifieke handhavingsacties plaatsgevonden op het gebied van fietsverkeer door winkelcentra, zo geeft Vroom toe. Ook de politie heeft hier het afgelopen jaar niet opgetreden en/of geverbaliseerd.

Cijfers over de mate waarin het fietsverbod in de Herenstraat wordt overtreden zegt de burgemeester niet te hebben. Er is door handhavers ook niet geverbaliseerd op fietsers. Brom -en snorfietsers zijn 765 keer geverbaliseerd.

Op de vraag of de burgemeester bereid is de handhaving op het fietsverbod te intensiveren luidt het antwoord: ‘Ja, dit zal echter plaatsvinden in combinatie met de overige handhavingsactiviteiten’. Als ‘oplossingen’ noemt Vroom: ‘Het fietsverbod op zaterdagen zal in een bericht in de Gemeenterubriek onder de aandacht worden gebracht’.

Specifiek gevraagd naar elektrische fietsen laat de bestuurder weten dat die kunnen zorgen voor meer verkeersonveiligheid. Een elektrische fiets heeft dezelfde juridische status als een gewone fiets.

Het raadslid verwees ook naar de situatie in andere winkelcentra binnen de gemeente. ‘Het fietsen op plaatsen waar dit niet is toegestaan is in zijn algemeenheid een bekend gegeven’, reageert de burgemeester.

‘Met bebording, paaltjes en hekjes is duidelijk gemaakt waar het voetgangersgebied start en waar dus niet gefietst mag worden, De fietsparkeervoorzieningen zijn daarnaast zo veel mogelijk aan de randen van het voetgangersgebied geplaatst. Extra paaltjes en/of hekjes zouden de toegankelijkheid van het gebied voor onder andere minder validen te veel beperken’.

‘De handhaving kan worden geïntensiveerd. Maar, dit zal niet leiden tot oplossing van deze problematiek. Het kan zijn dat met intensivering van de handhaving de pakkans tijdelijk enigszins wordt verhoogd. Zoals reeds is gebleken, leidt zelfs een pakkans van 100% echter niet tot een oplossing zolang er geen andere (fysieke) aanpassingen worden doorgevoerd. Bovendien valt handhaving van deze soort niet te automatiseren en zal dit aanzienlijke capaciteit vergen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter