Nieuws
Luchtvervuiling Haaglanden: inwoners sterven jaar eerder

Inwoners van de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, sterven 375 dagen eerder door de vuile lucht die zij inademen. Dat heeft de GGD Haaglanden bekend gemaakt na een onderzoek naar luchtvervuiling in de regio. Het gaat om cijfers uit 2019. Dat is bewust aangezien door de effecten van de coronapandemie het beeld anders vertroebeld zou raken. Voor 2022 zijn er nog geen cijfers.

Luchtvervuiling veroorzaakt en verergert luchtvervuiling hart- en vaatziekten en longziekten zoals longkanker, astma en COPD. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met bestaande hart- en vaatziekten, longaandoeningen en diabetes zijn daarbij extra gevoelig. Eén op de vijf hartinfarcten in regio Haaglanden is aan luchtvervuiling toe te schrijven. Ook is luchtvervuiling in de regio de oorzaak van astma bij bijna één op de vier kinderen.

De gezondheidsschade in Haaglanden gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland doordat veel inwoners in de regio worden blootgesteld aan hogere concentraties van de meest schadelijke stoffen: stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10, PM 2,5).

Voor een deel stoten lokale bronnen deze stoffen uit, waarvan de belangrijkste in regio Haaglanden zijn: wegverkeer (veroorzaker van stikstofdioxide én fijnstof); mobiele werktuigen die onder andere in de bouw worden gebruikt (stikstofdioxide); houtkachels (stikstofdioxide en vooral fijnstof); en de glastuinbouw (stikstofdioxide).

Om de gezondheid van inwoners te beschermen, is schonere lucht in de regio noodzakelijk, aldus GGD Haaglanden. Elke verbetering van de luchtkwaliteit, hoe klein ook, is winst. Daarom doet GGD Haaglanden de gemeenten vijf aanbevelingen: creëer een gezamenlijk actieplan; neem brongerichte maatregelen (zet in op gezonde en emissieloze mobiliteit, ga over op schoon en emissieloos bouwen, ontmoedig houtstook door bewoners, faciliteer de energietransitie in glastuinbouw); maak beleid dat gevoelige groepen zoals kinderen en ouderen beschermt; onderteken het Schone Lucht Akkoord; positioneer GGD Haaglanden als regionale kennispartner en verbinder op thema luchtkwaliteit.

In Leidschendam-Voorburg zit 22,4 microgram NO2 in elke kubieke meter lucht. In Nederland is dat gemiddeld 17,5; in de hele regio Haaglanden 21,7. Alleen inwoners van Rijswijk en Delft zijn nog slechter af dan die in Leidschendam-Voorburg.

Bij PM10 (stofdeeltjes kleiner dan 0,01 millimeter) is in Leidschendam-Voorburg 18,3 microgram per kubieke meter lucht gemeten. In Nederland is dat gemiddeld 17,6; in de regio Haaglanden 18,3. Alleen inwoners van Den Haag, Delft, Rijswijk zijn nog slechter af dan die in Leidschendam-Voorburg.

Bij PM 2,5 (deeltjes kleiner dan 0,001 millimeter) is de blootstelling in Leidschendam-Voorburg 10,2 microgram per kubieke meter lucht. Een Nederlands gemiddelde meldt de GGD niet, wel een regionaal: ook 10,2. Alleen inwoners van Delft, Den Haag en Zoetermeer zijn slechter af dan degenen in Leidschendam-Voorburg.

Wat fijnstof betreft: de luchtvervuiling daarmee in Leidschendam-Voorburg wordt vooral veroorzaakt door het verkeer: 33 procent voor PM10 en 25 procent voor PM2,5. Oorzaken: de aanwezigheid van een aantal (snel)wegen met veel verkeer, de dichtbevolkte buurten en veel werkgelegenheid voor mensen buiten de regio.

In de regio Haaglanden leidt de hoge blootstelling van inwoners aan NO2 tot relatief veel gezondheidsschade, aldus GGD Haaglanden. Van de 375 dagen die inwoners van de regio Haaglanden gemiddeld minder leven, kunnen 137 dagen worden toegeschreven aan de langdurige blootstelling aan NO2. Gemiddeld voor Nederland is ditzelfde getal 110 dagen.

Bij bijna één op de vier kinderen met astma is luchtvervuiling hiervan de oorzaak. Landelijk ligt dit gemiddeld lager: één op de vijf kinderen.

Langdurige blootstelling aan fijnstof veroorzaakt hartinfarcten en beroertes. Bijna één op de vijf van het totaal aantal jaarlijkse hartinfarcten in deze regio is te relateren aan de langdurige blootstelling aan PM2,5. Dit komt overeen met meer dan 800 inwoners per jaar.

GGD Haaglanden wijst erop dat de wereld gezondheidsorganisatie WHO de normen al weer heeft aangescherpt en ook de EU met strengere regels komt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter