Nieuws
Moties niet uitgevoerd

B&W hebben een zestal moties die de gemeenteraad eerder dit jaar aannam, niet uitgevoerd. Het ging in alle gevallen om het uitgeven van meer geld in 2024. De voorstellen werden gedaan bij de behandeling van de zogenoemde Kadernota, een stuk met de hoofdlijnen voor de begroting 2024. Dat was op 5 juli. De begroting 2024 ligt inmiddels bij de gemeenteraad. B&W keerden zich eerder niet tegen de moties.

Bij de extra uitgaven ging het om: Een fijn thuis aan de Sluis (Integraal verbeterplan Damcentrum) € 25.000; Bijdragen nieuwe overdekking hockeyvelden € 15.000; En Plein Public (Integraal verbeterplan Stationsplein in Voorburg) € 30.000; Seniorenmagazine voor Leidschendam-Voorburg € 10.000; Motie initiatief ontwerpen en plaatsen kunstvoorwerp in de publieke ruimte € 50.000; Toekomst van het buitengebied (geen specifiek bedrag genoemd).

B&W stellen nu dat de moties eerst inhoudelijk moeten worden uitgewerkt voordat bepaald kan worden of en voor welk bedrag ze in de begroting worden opgenomen. Daarom zijn de financiële gevolgen ervan nog niet in de begroting opgenomen. Er is wel € 150.000 aan flexibele ruimte in de begroting. Die wacht op de definitieve invulling van de moties. Zodra dit gebeurt, worden de budgetten technisch verdeeld. Dit zal plaatsvinden via wijzigingen in de begroting bij tussentijdse rapportages in 2024 of via aparte raadsbesluiten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter