Nieuws
Bewonersbijeenkomsten over afvalscheiden

De gemeente en afvalbedrijf Avalex houden vijf bewonersbijeenkomsten waarop aanwezigen uitleg krijgen over het beter scheiden van afval. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. Het schema:

= Maandag 30/10: Groene Loper, Van Royenstraat Voorburg. Aanvang 17.30 uur,

= Donderdag 2/11: Raadhuis Leidschendam. Aanvang 16.00 uur,

= Maandag 6/11: De Plint, Frederiklaan Leidschendam. Aanvang 16.00 uur,

= Donderdag 9/11: Agora, Fonteynenburghlaan Voorburg. Aanvang 15.30 uur,

= Donderdag 16/11: Dorpspunt Stompwijk. Aanvang 15.30 uur.

Op de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de onderdelen van het afvalbeleid en mogelijkheden om afval beter te scheiden. Daarnaast worden van aanwezigen suggesties verwacht om het beleid en het scheiden te verbeteren.

Nu produceert elke inwoner 212 kilo afval per jaar: 189 kilo restafval, 23 kilo grofvuil. Het beleid is erop gericht om 100 kilo afval per jaar per inwoner te bereiken. Onderzoek van Avalex heeft uitgewezen dat van de 189 kilo restafval, 120 kilo bestaat uit spullen die hergebruikt kunnen worden zoals glas, papier, plastic, metalen, drankverpakkingen.

In een brochure die huis-aan-huis verspreid wordt geven gemeente en Avalex aan wat geen restafval, oud papier, PMD (plastic, metalen, drankverpakkingen), GFT (groenafval), glas of texiel is en dus ook niet met dat afval weggegooid moet worden. Tevens wordt gewezen op de voorzieningen om grof vuil, klein chemisch afval en elektrische apparaten kwijt te raken.

 

De gemeente stelt dat de afvalstoffenheffing niet of maar in beperkte mate hoeft te stijgen als inwoners hun afval beter scheiden. Zo levert 1000 kilo gescheiden PMD 245 euro op terwijl het achteraf halen van PMD uit restafval 85 euro per 1000 kilo kost.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter