Mening
Blog: Kan niet waar zijn

De gemeente wil 750 nieuwe woningen laten bouwen tussen de bebouwde kom van Leidschendam en Voorschoten. Schakenbosch, Vliethaven, Noorthey, Schakelstuk, Vlietvoorde. Dure woningen, grondgebonden, grotendeels vrijstaand. Naar verwachting minstens twee auto’s per adres; een cijfer dat de gemeente niet tegenspreekt.

We praten dus over 1500 auto’s erbij in dit gebied. Wagens die uiteraard niet voor de show bij de woningen staan. Ze worden gebruikt. Dagelijks. Voor woon-werkverkeer, brengen en halen van schoolgaande kinderen, boodschappen doen, activiteiten, sociale contacten.

1500 auto’s die minstens twee maal per dag de weg op rijden. In dit geval de Veursestraatweg, ook wel bekend als N447. Drieduizend autobewegingen per 24 uur erbij op deze, en aansluitende wegen. Minimaal. Feitelijk zal het om nog veel meer gaan.

Op het Raadhuis willen ze de bouw. Dus werd het bureau Sweco gevraagd te berekenen of de woningbouw negatieve gevolgen zou hebben voor de drukte op de wegen, gekoppeld aan luchtvervuiling en geluidhinder.

Recent stuurden B&W het Swecowerk naar de gemeenteraad. Geen negatieve effecten. Sterker nog, het verkeer op de Veursestraatweg nam zelfs af!

Oke, er was wel meer verkeer door de bewoners van de 750 te bouwen woningen maar dat werd teniet gedaan door de opening van de RijnlandRoute. Dat is de verbinding tussen A4 en A44 ten noorden van natuur- en recreatiegebied Vlietland.

Nu loopt de Veursestraatweg tussen Leidschendam en Voorschoten. Het gaat om lokaal verkeer. Auto’s die in Voorschoten doorrijden naar Wassenaar en/of Leiden. De RijnlandRoute gaat van oost naar west. Ligt bovendien bij Leiden, en niet bij Leidschendam-Voorburg/Den Haag. Daar hebben bestuurders van auto’s de Vlietbruggen, N14 en A12/Utrechtsebaan tot hun beschikking.

In het Swecorapport wordt de RijnlandRoute als ‘mogelijke’ verklaring genoemd. Een bewijs levert men echter niet.

Het geheel wordt nog curieuzer als men bedenkt dat Sweco 2016 als basisjaar gebruikt bij de eigen berekeningen. Dat is zeven jaar geleden. Jaren vol groei van het aantal auto’s en het aantal verreden kilometers.

In het ‘model’ wordt bovendien uitgegaan van een N14 met ongelijkvloerse kruisingen in Leidschendam-Voorburg. Dat terwijl dat project door het kabinet on hold is gezet voor een onbepaalde tijdspanne.

Het aantal auto’s is tussen 2022 en 2023 met 1 procent toegenomen. Het aantal verreden kilometers met 4 procent. Er is geen reden aan te nemen dat zulks in de komende jaren drastisch zal veranderen.

Met andere woorden: het verkeersaanbod op de Veursestraatweg neemt sowieso al toe, ook zonder de bewoners van 750 extra woningen. Laat staan mét hen. Wie vervolgens bedenkt dat er ook aan de Voorschotense kant van de N447 gebouwd wordt, kan maar tot één conclusie komen: de Veursestraatweg wordt voller en voller.

Nu al gaat het per etmaal om gemiddeld 12.692 voertuigbewegingen per 24 uur. Dat is dus zonder alle woningbouw, zonder toename van het aantal auto’s, zonder toename van de verreden kilometers.

Nog even en de Veursestraatweg/N447 staat in de file top tien van Nederland. Met of zonder Sweco-deskundigen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter