Nieuws
Stroomnet vol; maatregelen nodig

Het Nederlands elektriciteitsnet staat onder druk. In grote delen van Nederland is sprake van krapte. De provincie Zuid-Holland stelt dat maatregelen nodig zijn met name om nieuwe aanvragen voor grootverbruik (bedrijfsleven) te faciliteren. Nu ontstaat ‘filevorming’ aan de vraagkant. Dat levert knelpunten op voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen en voor de elektrificatie van bestaande bedrijven. Op de langere termijn raakt dit mogelijk ook aan andere ontwikkelingen, zoals grootschalige woningbouw. Om de netcongestie te beperken en de verduurzaming maximaal te ondersteunen is het cruciaal om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden en maximaal in te zetten op flexibel gebruik. De provincie werkt met TenneT en Stedin samen samen om zo snel mogelijk het elektriciteitsnet uit te breiden, slimme oplossingen uit te werken om het net beter te benutten en om een visie te vormen op het toekomstig energiesysteem. De aanpak bestaat uit 3 sporen: het vergroten van flexibele capaciteit, sneller bouwen aan meer capaciteit en beter zicht krijgen op toekomstige benodigde capaciteit op basis van data uit de industrie. Deze sporen zijn alle drie belangrijk om congestieproblematiek op de korte termijn te verlichten, op de middellange termijn te verhelpen en op de lange termijn te voorkomen.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter