Nieuws
Bezwaar tegen bouwplan Van Ruysdaellaan Leidschendam

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in ‘s Gravenhage en omstreken (AVN) heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen een beschikking waardoor de sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 een stap dichterbij komt. AVN stelt dat het project in de door de gemeente Leidschendam-Voorburg zelf beschermde ‘centrale groenzone’ ligt. Daar moet juist meer groen komen. Het gaat niet aan deze zone vol te bouwen.

Van Ruysdaellaan 41-69 bestaat nu uit een kantoorgebouw. Dat moet plaats maken voor 150 tot 170 woningen, kantoorruimten en een zorgvoorziening. Het geheel wordt zeven etages hoog. De provincie heeft een ontheffing wet natuurbescherming voor het project afgegeven. Daardoor mogen voortplantings- en rustplaatsen van de beschermde dwergvleermuis vernield worden. Er zitten ook veel vogelnesten in de omgeving.

De ontheffing geldt ook voor de kap van bomen (64) en het bouwrijp maken voor en bouwen van het nieuwe gebouw. Daardoor impliceert deze beschikking ook stilzwijgend toestemming om de foerageerplekken en essentiële vliegroutes van de op deze locatie ook aanwezige ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis te beschadigen en/of vernietigen. Ook tegen deze impliciete ontheffing voor vier andere door de wet beschermde soorten vleermuizen heeft de AVN bezwaar aangetekend.

Sander Wennekers (AVN): ,,Volgens het Groenstructuurplan van de gemeente vormt de Centrale Groenzone de groene ruggengraat van Leidschendam-Voorburg, die op termijn versterkt en bij voorkeur verbreed moet worden. Maar als er in onze gemeente gebouwd moet worden, zijn dit soort hooggestemde teksten doorgaans snel vergeten.” Hij wijst er op dat het project de ecologische verbindingen in de hier toch al smalle groene zone radicaal zal onderbreken. ,,Terwijl elke bioloog weet hoe belangrijk het is om ecologische verbindingen in stand te houden.’’

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter