Nieuws
Plannen voor nieuwe woonzorgcentra

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) wil naast het centrum Prinsenhof, Juliana van Stolberglaan Leidschendam, een semi-permanente voorziening bouwen. Dit op de plek van de voormalige zusterflat. In Voorburg wil men aan de Sonnenburghlaan een woonzorgcentrum voor ouderen neerzetten inclusief voorzieningen voor het omliggende Voorburg-West.

Dit blijkt uit stukken die op grond van de Wet open overheid (WOO) zijn vrijgegeven. Voor Leidschendam heeft WZH al een vergunning bij de gemeente aangevraagd. Daarop is negatief geadviseerd door de welstand- en monumentencommissie.

WZH heeft de gemeente gevraagd om een vlotte vergunningverlening. De gemeente zou geen kostenverhogende eisen mogen stellen, parkeren op straat moeten toestaan evenals bouw op de erfgrens en met een overschrijding de regels inzake te bebouwen percentage van de grond.

Mocht de gemeente niet willen meewerken inzake Prinsenhof dan wijkt WZH uit naar de Sonnenburghlaan. In het woonzorgcentrum dat daar zou moeten komen moeten ontmoetingsruimten voor de wijk komen, moeten verenigingen een plek krijgen alsmede een zorgvoorziening. Er wordt ook gedacht aan het aanbieden van woningen aan derden (medewerkers, jongeren, andere doelgroepen).

Het nieuwe complex gaat het gehele stuk grond dat ter beschikking is beslaan. Tijdens de bouw zal er op dat stuk grond ook tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden. WZH is nog bezig met de planontwikkeling. Ter plekke stond WZH Sonneruyter. Dat werd zo’n 10 jaar geleden gesloopt.

 

Sonneruyter Voorburg

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter