Nieuws
Extra villa Park Vronesteyn Voorburg mag

B&W staan de eigenaren van Park Vronesteyn 24 in Voorburg toe een tweede woning op hun terrein te bouwen. Eerder weigerde de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar af te geven. De Haagse rechtbank oordeelde echter dat dat besluit niet zorgvuldig was genomen.

‘Het bouwplan en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerder door het college van B&W genomen positieve besluiten op de aanvraag. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt voldoende waarom het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en in de zienswijzennota is gemotiveerd waarom de ingediende zienswijzen geen reden zijn om de omgevingsvergunning niet te verlenen’.

‘In haar uitspraak van 25 mei 2023 heeft de rechtbank het volgende over de ruimtelijke onderbouwing opgenomen: ‘De rechtbank weegt in dit verband mee dat de aanvraag van eiseres is voorzien van een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing, waarin het bouwplan uitvoerig wordt beschreven en toegelicht en waarin wordt uiteengezet waarom het bouwplan – ondanks de strijd met het bestemmingsplan – niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening is’.

‘Uit de beraadslagingen in de gemeenteraad blijkt niet welke onduidelijkheden omtrent het bouwplan ondanks deze ruimtelijke onderbouwing nog resteren en waarom de conclusies uit de ruimtelijke onderbouwing niet worden onderschreven’. Het college heeft op grond van het voorgaande besloten de omgevingsvergunning te verlenen’, aldus B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Omwonenden hebben jaren lang geprotesteerd tegen de bouw van de tweede woning op Park Vronesteyn 24. De gemeente zou geen acht hebben geslagen op erfgrenzen, afmetingen en zicht op de Vliet.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter