Nieuws
‘Sociale basis’ in de maak

Zelfredzaamheid van de inwoners gekoppeld aan maatschappelijke kracht (de inzet van vrijwilligers) worden de grondslag van een door de gemeente te formuleren ‘sociale basis’. Daarvan maakt ook een basisniveau aan voorzieningen deel uit. Bij die voorzieningen gaat het dan om zaken die wettelijk moeten, zaken die de gemeente zelf extra aanbiedt en om vernieuwende initiatieven. Dat heeft wethouder Philip van Veller laten weten in een overleg met gemeenteraadsleden. In 2024 moet de sociale basis geformuleerd zijn.

De wethouder maakte zijn opmerkingen in een beraad over het einde van de zogenoemde subsidietafels: beraden van maatschappelijke organisaties over door de gemeente geformuleerde maatschappelijke doelen dewelke zij middels activiteiten samen moesten realiseren. Dat alles binnen een door de gemeente bepaald budget per jaar.

Van Veller noemde het jaarbudget per tafel ‘de grootste systeemfout’ binnen het geheel van de subsidietafels. Alle organisaties kwamen op voor hun eigen bestaansrecht, producten en doelstellingen. Qua geld wilde men zo min mogelijk afstaan. Dat alles leidde ertoe dat men elkaar ging bevechten en dat nieuwkomers werden geweerd. Omdat men ook niet over het geld van de andere organisaties wilde oordelen, werden financiële ‘knopen’ bij de gemeente neergelegd.

De wethouder erkende tevens dat het monitoren van resultaten te wensen overliet. Veel verder dan output-rapportages over hoeveelheid georganiseerde bijeenkomsten, gedrukte folders of aantal belangstellenden bij een activiteit kwam men niet. Of de activiteit aan het maatschappelijk doel had bijgedragen bleef zo vaag, aldus Van Veller.

De subsidietafels werden in 2019 ingevoerd. In 2025 willen B&W een nieuw systeem hebben waarbij de gemeente weer gaat bepalen wat er gebeurt, door wie en hoeveel subsidie daarvoor wordt gegeven.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter