Nieuws
Geen woningen voor statushouders

De gemeente moet voor 1 januari 2024 nog voor 135 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) een woning vinden. Dit op basis van een landelijke regeling waarbij per half jaar per gemeente wordt bepaald hoeveel statushouders men moet huisvesten. In de eerste helft van 2023 lag dat aantal voor Leidschendam-Voorburg op 92, in de tweede helft van dit jaar op 119. Tezamen 211. Vorig jaar dreigde de provincie al met ingrijpen omdat ook toen de gemeente er niet in slaagde de statushouders te huisvesten die men van een woning moest voorzien (126). Uiteindelijk lukte dat toen net wel. Het tekort van 135 dit jaar is door het ministerie van Justitie en veiligheid berekend.

Medio juli liet verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad al weten dat de huisvesting van statushouders niet ging lukken. Op dat moment waren er 40 van een woning voorzien. Dat het niet lukt komt door een gebrek aan vrijkomende sociale huurwoningen, aldus de wethouder. Dat zijn er hoogstens 500 per jaar. Ook andere aandachtsgroepen hebben daar recht op zoals langwachtenden en jongeren. De wethouder stelde de woningcorporaties in juli voor éénderde van de vrijkomende sociale woningen voor de aandachtsgroepen, inclusief statushouders, te reserveren.

Hoe dan ook is dat één derde deel te weinig. In 2024 zal de gemeente waarschijnlijk nog meer dan 211 statushouders van een woning moeten voorzien. Nieuwbouw van woningen ligt door kostenstijgingen en tekorten aan mensen vrijwel stil. De gemeente komt ook ambtenaren te kort om alle bouwplannen vlot te behandelen. Behalve afspraken met de woningcorporaties wilde Bremer een beroep gaan doen op particuliere verhuurders. Ook wil zij woondelen en kamerverhuur van sociale woningen bevorderen. Het plan flexwoningen neer te gaan zetten is inmiddels van tafel vanwege de hoge kosten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter