Nieuws
Vragen over ontbrekende Haagse voorzieningen

CDA-gemeenteraadslid Liesbeth van der Heide maakt zich zorgen over het ontbreken van genoeg voorzieningen in de Haagse bouwplannen voor het gebied bij station Laan van Nieuw Oost Indië. Zij vreest een nadelig effect in Leidschendam-Voorburg omdat Haagse bewoners in deze gemeente op zoek gaan naar zaken als scholen, sport, zorg en speeltuinen.

Het raadslid baseert zich op een uitspraak van de Raad van State die oordeelde dat er te weinig voorzieningen zijn gepland in de Haagse plannen. Ze heeft er nu vragen over aan B&W gesteld:

= Is het college van B&W bekend met de uitspraak van de Raad van State over het bouwplan van de gemeente Den Haag bij Laan van Nieuw Oost-Indië,

= In hoeverre deelt het college onze mening dat de wachttijden voor- en daarmee de druk op de publieke voorzieningen in Leidschendam-Voorburg toeneemt als er in Den Haag onvoldoende voorzieningen zijn, zoals scholen, sport, zorg en speeltuinen,

= Heeft het college zicht op druk op voorzieningen in wijken die direct aan Leidschendam-Voorburg grenzen, zoals Voorburg-Noord en Voorburg-West? Deelt het college het beeld dat de leefbaarheid van onze wijken door deze bouwplannen zonder publieke voorzieningen onder druk komt te staan,

= Heeft het college al contact gehad met B&W Den Haag over deze uitspraak en de mogelijke gevolgen voor onze gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dat gesprek,

= In de uitspraak wordt gerefereerd aan ‘Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen’. Bent u bekend met deze normen,

= Is het college bereid om voorafgaand aan bouwplannen de benodigde voorzieningen in kaart te brengen en dit te delen met de gemeenteraad,

= Is het college bereid grenzen te stellen aan de groei in wijken als er onvoldoende ruimte is om de benodigde voorzieningen op peil te houden?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter