Nieuws
B&W willen niet van bestemmingsplan afwijken

B&W willen in het geval van de bouw van 24 appartementen Oosteinde 241-245 in Voorburg niet afwijken van het geldende bestemmingsplan. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente desgevraagd laten weten. Bij andere bouwplannen is het heel normaal dat B&W er in afwijking van het bestemmingsplan mee instemmen.

‘Het college van B&W kan alleen afwijken van het bestemmingsplan als de aanvaardbaarheid van die afwijking voldoende gemotiveerd kan worden. Het college beoordeelt daarvoor de ruimtelijke onderbouwing van de gewenste afwijking, waarin alle relevante omgevingsaspecten (zoals de inpassing in de omgeving, parkeren, milieu, groen, etc.) worden meegenomen. Als daaruit blijkt dat de afwijking niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, dan kan het college instemmen met een afwijking van het bestemmingsplan. Bij het schetsplan aan het Oosteinde is dat absoluut niet geval, daar zijn te veel aspecten nog negatief beoordeeld en is nog geen sprake van een goede ruimtelijke ordening’, aldus de woordvoerster.

Ter plekke geldt het bestemmingsplan ‘stedelijk’. Over de bestaande situatie Oosteinde 241-245 staat daar: ‘De woning aan Oosteinde 241 is bestemd als een grondgebonden woning met een maximale bouwhoogte van 7 meter. Het bijbehorende erf valt ook onder deze woonbestemming (zonder de mogelijkheid om hier extra woningen te bouwen). De naastgelegen garage Vronesteijn heeft een bedrijfsbestemming tot maximaal categorie 2 (lichte bedrijvigheid) met een maximale bouwhoogte van 7 meter. De bestaande sloot is bestemd als ‘Water’ en het spoortalud als ‘Verkeer’. Op de drie laatstgenoemde bestemmingen is wonen niet toegestaan’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter